Wees welkom en blessed be!

Wanneer ik even om me heen kijk en luister, merk ik ook bij anderen een groeiende interesse, of beter gezegd, een groeiend besef voor het feit dat er meer is dan we weten, dan we kunnen zien. Onderwerpen als buitenaards leven, hekserij en de geestenwereld, vinden meer en meer hun weg naar gesprekken in alle lagen van de bevolking, waar dit vroeger eerder beperkt bleef tot “bepaalde kringen”.

Jaren van eigen ervaringen, lezen en onderzoeken doen mij concluderen dat het paranormale en UFO’s vaak aan elkaar gelinkt kunnen worden. Zo gebeurt het dikwijls dat na een UFO-melding bepaalde mensen in de omtrek paranormale gaven blijken te ontwikkelen. En omgekeerd : dat plaatsen of mensen die paranormale eigenschappen vertonen, worden bezocht door UFO’s.

Wanneer je de domeinen van het paranormale en UFO’s bestudeert, ontdek je al snel dat je eveneens een aantal andere domeinen moet betreden, wil je je onderzoek volledig maken. Betrokken domeinen zijn o.a. religie, levenswijzes, esotherie, wetenschap, symboliek, mythologie, archeologie, psychologie en nog vele anderen.

En dan kom ik tot het doel van deze site, de Cirkel: mensen bij elkaar te brengen om lezingen bij te wonen en te organiseren, uitstapjes te maken (bvb. naar een museum of tentoonstelling in verband met ParUfo-achtige onderwerpen, spirituele beurzen, …) en bijeenkomsten te houden om te praten, discussiëren, filosoferen, …
Kortom : om tot nieuwe inzichten te komen, reeds verworven inzichten uit te breiden en deze kennis te delen met anderen.

Voel je je geroepen om aan deze site mee te werken (layout, inhoud, organisatie, …), aarzel dan zeker niet me te contacteren!

Ik wens je veel plezier bij je ontdekkingsreis op ParUfo en hoop je mening over allerhande onderwerpen te kunnen lezen op Facebook en Twitter, zodat dit een wisselwerking wordt die ons allen iets bijbrengt!

Wees welkom en blessed be!